De knowhow van de enthousiaste medewerkers van Loca Service vormt een van de drijfveren van een servicegericht bedrijf als het onze. Ons HR beleid plaatst onze medewerkers centraal en zorgt voor activiteiten die op de lange termijn zorgen voor technologische, functionele en organisatorische ontwikkelingen die voortvloeien uit het voortgangsbeleid van Loca Service en van de supermarktsector.

ONTWIKKELEN VAN PROFESSIONELE COMPETENTIES VAN ONZE MEDEWERKERS

Dankzij ons doorlopende opleidingsbeleid voor onze medewerkers, kunnen we anticiperen op ontwikkelingen in ons vakgebied en specifieke behoeften en deze begeleiden. Bij de indiensttreding bij de Loca Service Groep wordt een gepersonaliseerd integratietraject opgesteld (introductiedag) om het bedrijf, de verscheidenheid aan vakgebieden en de organisatie van onze te diensten te ontdekken, alsook de specifieke inhoud van onze verschillende activiteiten.

HET OPBOUWEN VAN EEN PROFESSIONEEL TRAJECT BINNEN LOCA SERVICE

De stimulatie van een professionele en geografische interne doorstroom, de individualisering van carrièreplannen, een eerlijk beloningsbeleid en de ontwikkeling van werknemersparticipatie dragen eraan bij om motiverende perspectieven op het gebied van professionele ontwikkeling en ontplooiing binnen ons bedrijf te kunnen bieden aan de medewerkers.

HET BIEDEN VAN VOORWAARDEN DIE GUNSTIG ZIJN VOOR DE KWALITEIT VAN HET WERK

Het voorkomen van bedrijfsongevallen en beroepsziekte, het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers en hun leidinggevenden met betrekking tot de veiligheid en gezondheid op de werkvloer...: Doordat ze werken in een prettige werkomgeving van goede kwaliteit, kunnen de medewerkers van Loca Service zich doeltreffend inzetten ten gunste van onze klanten.

94%
van onze medewerkers
zijn in vast dienstverband

55%
mannen
45%
vrouwen
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen

10
leerlingen en stagiaires
verwelkomd in 2017

183
opleidingsdagen
in 2017

CARRIÈRES

Bannière pub Outil PLV Loca Service NL aaf7b

Bannière pub FINOS NL 6b3ca