KERNWAARDEN DIE WORDEN GEDEELD DOOR ONZE MEDEWERKERS

Al meer dan 35 jaar zetten Loca Service en haar medewerkers zich dagelijks in voor hun klanten om hun beloftes na te komen en om altijd voor een uitmuntende service te zorgen. Onze bedrijfscultuur en onze wil om een omgeving te creëren die gunstig is voor innovatie voor onze klanten zijn gebaseerd op waarden die de basis vormen van onze activiteiten, ons gedrag en ons succes vanaf onze begindagen.

Binnen het bedrijf is het doel ervoor zorgen dat onze activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig onze waarden, die we dagelijks en binnen onze verschillende vakgebieden moeten opbouwen en ontwikkelen.

Naar buiten toe hopen we dat onze waarden het herkenningspunt van Loca Service Groep vormen, dat zich positioneert als een belangrijke speler op het gebied van de verhuur van koelvitrines en dat deze een werkelijk concurrerend voordeel bieden.

 

Het is op basis van deze sterke en verbindende waarden dat ons succes en ontwikkeling tot uitdrukking komen.

 

 

REACTIVITEIT

Bij Loca Service doen we ons best om niet alleen onze doelen te bereiken maar ook om deze voorbij te streven. Het is immers essentieel om te voldoen aan de wensen van onze klanten en daarom is het voor ons ook onvermijdelijk om daarop te anticiperen, voorstellen te doen, proactief te zijn en te innoveren: Of het nu gaat om het inspelen op de ontwikkeling van de markt, het doen ontwikkelen van onze diensten, of het aanbieden van nieuwe diensten. We bouwen met onze klanten een relatie op, die wordt gebaseerd op vertrouwen, begeleiding en een opvolging door gespecialiseerde en toegankelijke contactpersonen.

RESPECT

Bij Loca Service is het respect dat we zelf nastreven en dat we ook hebben voor anderen. Het respect dat we zelf nastreven is het aan ons woord houden, onze beloftes nakomen en goed werk leveren. Het respect dat we hebben voor anderen is het respect voor ieders competentie op zijn eigen gebied, door moed, creativiteit, aanpassingsvermogen en openheid te tonen.

TER DISCUSSIE STELLEN

Bij Loca Service nemen we de verantwoordelijkheid voor onze activiteiten die wij ondernemen richting onze klanten. We accepteren onze tegenslagen. Tegenslagen laten namelijk zien dat het we het geprobeerd hebben en als we de oorzaak ervan hebben vastgesteld zullen we het weer opnieuw proberen.

DOORZETTINGSVERMOGEN

Een onafhankelijk familiebedrijf onderscheidt zich door haar doorzettingsvermogen. Loca Service bestaat als sinds 1981, zonder onderbrekingen en dat getuigt van haar betrouwbaarheid op de markt van de verhuur van koelvitrines en van haar aanpassingsvermogen.

PARTNERSCHAP MET KLANTEN

De koeloplossingen die we ontwikkelen en die we verhuren verenigen het talent, de energie en de creativiteit van onze teams met betrekking tot de probleemstellingen van onze klanten, die op de eerste plaats onze partners zijn.

Bij Loca Service willen we onze klanten helpen hun concurrentievermogen te versterken en om samen met hen vernieuwende en concurrerende oplossingen te creëren, door de mogelijkheden van de koeling in zijn totaliteit te gebruiken en door zijn complexiteit te beheersen. Bij Loca Service, is een klant vóór alles een partner.

EEN NIEUWE START WETEN TE MAKEN

Bij de projecten die we ondernemen worden we constant geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en obstakels. Bij Loca Service worden deze gezien als mogelijkheden om onze grenzen op te zoeken, het onderwerp beter te begrijpen en om nieuwe oplossingen te bedenken. En uiteindelijk altijd zicht weten te herpakken om verder te kunnen gaan, om meer zelfverzekerd te zijn over onze competenties en klaar te zijn om opnieuw te beginnen.

 

ONDERNEMERSGEEST

Loca Service houdt van ondernemen en steunt graag hen die ondernemen. Haar succes is gebaseerd op het gevoel voor ondernemen, een waarde die wordt ontwikkeld en aangemoedigd binnen onze verschillende teams. Binnen ons bedrijf kan iedereen ondernemen op zijn eigen niveau, want iedereen beschikt over een ruimte waarbinnen hij nieuwe werkwijzen kan ontdekken en vorm kan geven aan zijn ideeën. Hij wordt ondersteund bij deze werkwijze, die een bron voor vernieuwing is voor ons bedrijf.

GEVOEL VOOR EEN GOEDE KLANTENSERVICE

Luisteren naar onze klanten en hun verwachtingen begrijpen. Met het oog op een duurzaam partnerschap streven we altijd naar verbetering en onderhouden we deze instelling van vertrouwen die onmisbaar is voor een doeltreffende samenwerking. Bij Loca Service profiteert de klant van contactpersonen die gespecialiseerd zijn op ieder gebied, die specifieke oplossingen bieden voor iedere vraag... Een nauwe samenwerking die wordt gewaardeerd door onze teams en onze klanten!

KLANTLOYALITEIT

Het is ons doel om een duurzame vertrouwensrelatie op te bouwen met onze klanten. Respect, solidariteit, openheid, maar ook transparante en oprechte uitwisselingen zijn onmisbare elementen om deze relaties op te bouwen. Als sinds 35 jaar is dit een kernwaarde die bij Loca Service wordt nagestreefd richting onze partners. Dit komt tot uitdrukking in de loyaliteit van deze partners en hun succes op hun markt en die getuigt van de juistheid van onze aanpak.

PASSIE VOOR ONS VAK

Het delen van onze passie voor het vak door alle medewerkers is een essentiële voorwaarde voor de groei en voortbestaan van ons bedrijf.