Het gebruik van deze website is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn. Door het raadplegen van de informatie die door Loca Service op haar website beschikbaar wordt gesteld, erkent u kennis te hebben genomen van de huidige gebruiksvoorwaarden en deze te accepteren.

Hoofdkantoor

SAS BOUVE LOCA SERVICE - Rue de l'Yser 

59480 La Bassée - Frankrijk

Telefoon: +33(0)3 20 95 52 00

Fax +33(0)3 20 95 52 07


KvK-nummer : 448 274 316 00018
Code APE : 7739 Z
BTW-nummer : FR22448274316

Verantwoordelijke voor publicatie

Aurélien Bouve, directeur van SAS Bouve Loca Service


Hosting
OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix - Frankrijk


Ontwerp van de website
NEOWEB – 165, Avenue de Bretagne – 59000 Lille - Frankrijk
www.neoweb.fr


Foto credits : © Loca Service
Wet van toepassing: De Franse wet is van toepassing van de inhoud van deze site.

Persoonlijke gegevens
U beschikt over het recht van toegang tot, bezwaar tegen en rectificatie van gegevens die u betrekking hebben op u. U kunt op elk moment gebruikmaken van dit recht door uw aanvraag met behulp van het contactformulier te versturen.

Bescherming van de persoonsgegevens
Overeenkomstig de regelgeving met betrekking tot dataverwerking, bestanden en vrijheden was de geautomatiseerde behandeling van de persoonsgegevens op deze website onderwerp van een verklaring van de CNIL (ontvangstbewijs nummer 1968554 van 15 juni 2016). Loca Service belooft zo om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de gegevens met een persoonlijk karakter die door deze site worden verwerkt (via de contactfuncties of een abonnement op de nieuwsbrief) zodat deze niet verdraaid, beschadigd of zonder toestemming aan derden gecommuniceerd worden.

Met betrekking tot de functie “Stuur naar een vriend”
Deze functie wordt aangeboden op alle pagina's van deze website (het icoontje van een envelop aan de linkerkant van iedere pagina). Met behulp van een invulformulier kunnen gebruikers van de website anderen wijzen op een pagina en opmerkingen plaatsen. Loca Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van deze functie.

Inhoud van de website
Loca Service kan niet de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de informatie die beschikbaar is gesteld op deze website garanderen. Om deze reden wijst Loca Service alle verantwoordelijkheid voor eventuele onduidelijkheden, onjuistheden of weglatingen met betrekking tot de beschikbare informatie op deze site af.

Intellectueel eigendom
Deze website, inclusief alle onderdelen daarvan (dat wil zeggen teksten, foto's, video's, merken, ...) vormen een intellectueel eigendom in de betekenis van de artikelen 112-2 en die de code van het Intellectueel Eigendom volgen, relevant in de zin van de Franse en internationale wetgeving met betrekking tot het Litteraire en Artistieke Eigendom. Het kopiëren van de pagina's van de website in welke vorm dan ook (waaronder ook op harde schijf) is enkel voor privédoeleinden toegestaan. Dientengevolge is iedere weergave of reproductie, zelfs gedeeltelijk, die van de site of van de onderdelen waaruit deze bestaat, voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van Loca Service verboden en kunnen worden gezien als vervalsing hetgeen wettelijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheden voor de vervalser kan veroorzaken. De rechten die horen bij de reclamevideo's en muzikaal materiaal inbegrepen in deze video's zijn voorbehouden aan de eigenaar van de betreffende opname.

Hyperlinks
Loca Service kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de inhoud en de links van de hyperlinks die geplaatst zijn in het kader van de huidige website naar andere websites aanwezig op het het internet, net zoals hun gebruiksvoorwaarden (met name de verwerking van persoonlijke gegevens,...) De mogelijkheid om eenvoudige hyperlinks naar de site www.locaservice.net te maken dient van tevoren goedgekeurd te worden. Iedere vorm van deeplink of het gebruik van de techniek “framing”(de weergave van een pagina in een kader op een andere website) is verboden.

Vrijstelling van de technische verantwoordelijkheid
Loca Service doet haar beste om ervoor te zorgen dat de website www.loca-service.com op ieder moment toegankelijk is. Desalniettemin weigert Loca Service iedere verantwoordelijk in geval van moeilijkheden met betrekking tot de toegang tot de website of onderbrekingen in de verbinding, wat de oorzaak daarvan ook is. Loca Service behoudt zich in bijzonder het recht om iedere wijziging aan de website aan te brengen die zij nuttig acht, en dat zonder waarschuwing vooraf en zelfs als de toegang tot de site daardoor wordt onderbroken. Daarnaast kan Loca Service niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade, waaronder de onbereikbaarheid van de website, het verlies van gegevens, beschadigingen, vernietigingen of virussen die uw apparaten zouden kunnen beïnvloeden, en/of de aanwezigheid van virussen op haar website. U bevestigt te hebben gecontroleerd dat de gebruikte configuratie geen virus bevat en perfect functioneert.

De algemene voorwaarden van verhuur zijn op aanvraag beschikbaar per e-mail.

Copyright ® 2016 – Loca Service - Alle rechten voorbehouden