Dit privacybeleid beschrijft en informeert u over de manier waarop SAS Bouve Loca Service de informatie die u naar ons verstuurt gebruikt en beschermt, en indien van toepassing wanneer u de huidige website gebruikt met behulp van de volgende link: https://www.loca-service.com/nl/

 

Let op, dit privacybeleid kan op ieder moment worden gewijzigd of aangevuld door SAS Bouve Loca Service, met name met het doel om te voldoen aan iedere ontwikkeling met betrekking tot de wetgeving, regelgeving, rechtspraak of technologie. In een dergelijk geval zal de datum van bewerking duidelijk worden aangegeven boven aan het beleid. Deze wijzigingen zijn van toepassing voor de gebruiker vanaf het moment dat ze online worden gezet. Het is daarom wenselijk dat de gebruiker regelmatig dit privacybeleid en het beleid van het gebruik van cookies raadpleegt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.


PERSOONLIJKE GEGEVENS

Over het algemeen is het mogelijk om de website www.loca-service.com te bezoeken zonder enige persoonlijke informatie die u op betrekking heeft te communiceren. U bent in ieder geval op geen enkele manier verplicht om deze gegevens over te dragen aan SAS Bouve Loca Service.

Desalniettemin is het mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde informatie of diensten die u heeft aangevraagd. Om die reden kan SAS Bouve Loca Service er in bepaalde gevallen toe worden gebracht u te vragen uw achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en functie (hierna omschreven als “Persoonlijke informatie”) te communiceren. Door deze gegevens aan te leveren, accepteert u expliciet dat deze door SAS Bouve Loca Service voor de onder punt 2 hieronder aangegeven doeleinden alsook voor alle doeleinden die onder ieder formulier staan worden verwerkt. Daarenboven ontvangen en registreren we automatisch informatie vanuit uw computer en uw browser, waaronder uw IP-adres en de pagina die u opvraagt.

Overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG - General Data Protection Régulation) aangenomen door het Europese Parlement op 14 april 2016 en de aangepaste Wet Gegevensbescherming van 6 januari 1978, informeert SAS Bouve Loca Service u over de volgende punten:

1. Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is de firma SAS Bouve Loca Service, met het hoofdkantoor gevestigd aan Rue de l'Yser, 59480 La Bassée - Frankrijk - Telefoonnummer: : + 33 (0)3 20 95 52 00 - Fax : + 33 (0)3 20 95 52 07

2. Doeleinden van de verwerking - Gebruik van de informatie

De firma SAS Bouve Loca Service kan uw Persoonlijke Gegevens gebruiken

(a) ten einde u per e-mail of telefonisch te voorzien van informatie of diensten die u heeft aangevraagd (in het bijzonder: het versturen van een nieuwsbrief of een gepersonaliseerde reclamemailing, de bevestiging van uw deelname aan een winactie, een aanbieding, of een enquête, het versturen van een commercieel aanbod, een offerte of technische informatie);

(B) ten einde informatie (gegevens) te verzamelen voor het gebruik van applicaties (de tool voor de personalisatie van POS-materiaal), die wordt verzameld en opgeslagen in onze geautomatiseerde en beveiligde database bij onze hosting partner, de firma OVH – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix - Frankrijk - voor een periode van maximaal 24 maanden;

(c) ten einde informatie te verzamelen om onze website, onze verschillende producten en diensten te kunnen verbeteren en om uw ervaring te personaliseren en om te voldoen aan uw individuele behoeften (met name door het gebruik van cookies);

(d) ten einde contact met u op te kunnen nemen met betrekking tot verschillende evenementen verbonden aan SAS Bouve Loca Service, waaronder met name de aanpassing van productspecificaties van onze koelvitrines, de klantenservice, om de klantenservice te verbeteren en uw behoeften aan onderhoud.

3. Privacy van de online handel

Wij zijn de enige eigenaren van de informatie verzameld op de website www.loca-service.com. Uw persoonlijke gegevens worden niet zonder uw toestemming verkocht, uitgewisseld, overgedragen of gegeven aan een ander bedrijf voor welke reden dan ook, buiten wat noodzakelijk is om te voldoen aan een aanvraag en/of een transactie, zoals bijvoorbeeld het verzorgen van een levering van onze koelvitrines die u besteld heeft.

4. Openbaarmaking aan derden

We verkopen niet uw identificeerbare persoonlijke gegevens, noch wisselen we deze uit, noch dragen we deze over aan derden. Hieronder vallen niet de derde vertrouwde partijen die ons helpen bij het beheren van onze website, zo lang als deze partijen erkennen deze informatie vertrouwelijk te houden.

We denken dat het nodig is om deze informatie te delen om te kunnen onderzoeken, voorkomen of maatregelen te kunnen nemen met betrekking tot illegale activiteiten, veronderstelde fraude, situaties die mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van personen of schendingen van onze gebruiksvoorwaarden kunnen veroorzaken, of wanneer de wet ons ertoe verplicht.

De informatie die niet persoonlijk is kan echter worden gedeeld met andere partijen voor marketing, reclame of andere commerciële doeleinden.

5. Gegevensbescherming

We brengen een verscheidenheid aan veiligheidsmaatregelen ten uitvoering om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te behouden. We gebruiken een geavanceerde encryptie om gevoelige informatie die online wordt overgedragen te beschermen. We beschermen ook uw offline informatie. Enkel de medewerkers die een specifieke taak uit dienen te voeren (bijvoorbeeld de facturatie of de klantenservice) hebben toegang tot uw identificeerbare persoonlijke gegevens. De computers en servers die worden gebruikt om identificeerbare persoonlijke gegevens op te slaan, worden bewaard in een beveiligde omgeving.

6. Gebruiken we cookies?

Ja. Onze cookies verbeteren de toegang tot onze website en identificeren de regelmatige bezoekers. Daarenboven verbeteren onze cookies de ervaring van de gebruiker dankzij het volgen en bepalen van zijn interesses. Dit gebruik van cookies is echter op geen enkele manier verbonden aan de identificeerbare persoonlijke gegevens op onze website.

7. Wet gegevensbescherming

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op het postadres vermeld onder punt 1 of door het contactformulier in te vullen.

 

Recht van toegang tot en communicatie van gegevens

U heeft het recht toegang te krijgen tot de Persoonlijke Gegevens die betrekking op u hebben. Wij informeren u echter dat, wegens de verplichting tot veiligheid en privacy in de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter die SAS Bouve Loca Service is opgelegd, uw aanvraag wordt behandeld onder de voorwaarde dat u een identiteitsbewijs overlegd, door een scan van een geldig identiteitsbewijs te maken (in het geval van een aanvraag via ons daartoe bestemde elektronisch formulier) of een ondertekende kopie van een geldig identiteitsbewijs (in geval van een schriftelijke aanvraag). De firma SAS Bouve Loca Service informeert u dat zij, in geval van toepassing, het recht behoudt aanvragen die onrechtmatig blijken te zijn (ofwel vanwege hun aantal of hun herhaaldelijke of systematische karakter) te weigeren. Om u te helpen bij uw verzoek, met name als u gebruik wilt maken van uw recht van toegang door middel van een schriftelijke aanvraag op het postadres vermeld onder punt 1, vindt u door op de link hieronder te klikken een voorbeeldbrief die is opgesteld door de “CNIL” (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés): https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces

Recht op rectificatie van gegevens

In het kader van dit recht stelt de wetgeving u in staat de rectificatie, het bijwerken, de blokkering of zelfs de verwijdering van de gegevens die u op betrekking hebben die onjuist, foutief, incompleet of verouderd kunnen blijken te zijn aanvragen. Daarnaast kunt u algemene en meer specifieke richtlijnen vastleggen voor de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter na uw dood. Indien van toepassing, kunnen de erfgenamen van een overleden persoon eisen kennis te nemen met het overlijden van hun naaste en/of over te gaan tot de nodige wijzigingen.

Om u te helpen bij uw verzoek, met name als u gebruik wilt maken van uw recht tot rectificatie, voor uzelf of voor een van uw naasten die overleden is, door middel van een schriftelijke aanvraag op het postadres vermeld onder punt 1, vindt u door op de link hieronder te klikken een voorbeeldbrief die is opgesteld door de “CNIL” ( de l’Informatique et des Libertés): https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees

Recht op tegenspraak

Het uitoefenen van dit recht is enkel mogelijk in een van de volgende twee situaties: Wanneer het uitoefenen van dit recht gebaseerd is op legitieme redenen; Of wanneer het uitoefenen van dit recht het doel heeft te verhinderen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Om u te helpen bij uw verzoek, met name als u gebruik wilt maken van uw recht op tegenspraak door middel van een schriftelijke aanvraag op het postadres vermeld onder punt 1, vindt u door op de link hieronder te klikken een voorbeeldbrief die is opgesteld door de “CNIL” (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés): https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-internet

8.  Reactietermijn

De firma SAS Bouve Loca Service verplicht zich te antwoorden op uw aanvraag tot toegang, rectificatie of tegenspraak, of iedere andere aanvraag binnen een redelijke termijn, doch niet langer dan een maand te rekenen vanaf de ontvangst van uw aanvraag.

9. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit

Als u van mening bent dat SAS Bouve Loca Service haar verplichtingen met betrekking tot de Persoonlijke Gegevens niet nakomt, kunt u een klacht of een vraag adresseren aan de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL, aan wie u een elektronische aanvraag kunt sturen door op de volgende link te klikken: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet

10. Zich afmelden

We gebruiken het e-mailadres dat u aanlevert om u informatie en wijzigingen met betrekking tot uw aanvragen, nieuws van het bedrijf op incidentele basis, informatie over producten die u misschien kunnen interesseren, etc. te sturen. Indien u zich op welk moment dan ook wenst af te melden en geen e-mails meer wenst te ontvangen, vindt u hiervoor gedetailleerde instructies onderaan iedere e-mail die u ontvangt.

11. Toestemming

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

We willen u ook op de hoogte brengen van het bestaan van een lijst tegen telefonische klantenwerving “Bloktel”, waarvoor u zich kunt inschrijven: https://conso.bloctel.fr/