De vervoerder is verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteit om het bedrijf, de chauffeurs en de klanten met elkaar in contact te brengen. Hij/zij coördineert de planning. Hij/zij zal verantwoordelijk zijn voor het goede verloop van alle logistieke fasen die door het bedrijf zijn gedefinieerd via interne procedures.

Van hem/haar kan worden verlangd dat hij/zij:

  • Geef prioriteit aan noodsituaties
  • Veiligheidsinstructies handhaven met betrekking tot de behandeling en het transport van koelmeubilair (in overeenstemming met de specificaties) en voor alle goederen en diensten die verband houden met de activiteit van de groep…

HARD SKILLS

  • Geografische kennis van het Franse vasteland
  • Master transportregelgeving
  • Veiligheidsregels respecteren en handhaven

SOFT SKILLS

  • Georganiseerd
  • Team geest
  • Polyvalent
  • Strenge
  • Reactief
Back to jobs list