Het programma Betere toekomst

We zijn ons bewust van de rol die economische spelers moeten spelen en van onze verantwoordelijkheid tegenover huidige en toekomstige generaties.

Met het programma Avenir Meilleur proberen we ervoor te zorgen dat onze overtuigingen de basis vormen van ons dagelijks handelen en verspreid worden over alle bedrijfsonderdelen.

Dit vormt de achtergrond voor de ontwikkeling van ons MVO-beleid, dat we betrokken, ambitieus en praktisch willen maken.

Travailler bannière
Aurélien BOUVE
Bij Loca Service geloven we oprecht dat we vandaag actie moeten ondernemen, zodat we een duurzame wereld aan onze kinderen kunnen doorgeven.
Aurélien BOUVE
Dirigeant
ONZE BESTAANSREDEN

BOUWEN AAN EEN BETERE TOEKOMST
MET INNOVATIE IN DUURZAME KOELING

the global compact
logo-silver-ecovadis
label objectif co2
IMPRIM'VERT
the global compact
logo-silver-ecovadis
label objectif co2
IMPRIM'VERT
0025_LOCA_SERVICE-25_WEB

Onze verplichtingen

We richten onze acties op 3 hoofdgebieden:

  • Steeds meer duurzame en verantwoorde producten en diensten ontwikkelen en aanbieden
  • Onze werknemers centraal stellen in onze aanpak
  • Handelen als een verantwoordelijke en betrokken partner

Ondertekenaar Global Compact

We hebben het Global Compact Handvest van de Verenigde Naties ondertekend.

Als gevolg daarvan hebben we ons aangesloten bij bedrijven over de hele wereld die zich hebben verplicht om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN in hun strategieën te integreren.

photos1

GOVERNANCE

Mensen en het milieu staan centraal in onze strategie en activiteiten.

WERKNEMERS

De rechtvaardigheid, de ontwikkeling en het welzijn van onze klanten staan centraal in onze strategie. werknemers centraal.

KLANTEN

Aan elk project wordt gewerkt in nauwe samenwerking met onze klanten, echte partners in onze strategie.

MILIEU

Lees meer over ons beleid voor duurzame ontwikkeling en hoe we onze planeet, haar natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit beschermen.

LOKALE AUTORITEITEN

We geven om onze economische impact op gemeenschappen en externe belanghebbenden door diversiteit, gelijkheid en inclusie te omarmen.