Dit vertrouwelijkheidsbeleid definieert en informeert u over de manier waarop SAS Bouve Loca Service de informatie die u naar ons verzendt, indien van toepassing, gebruikt en beschermt wanneer u deze site gebruikt die toegankelijk is via de volgende URL: www.loca-service.com

Houd er rekening mee dat dit vertrouwelijkheidsbeleid op elk moment kan worden gewijzigd of aangevuld door SAS Bouve Loca Service, in het bijzonder met het oog op het voldoen aan eventuele wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. In een dergelijk geval zal de datum van de update duidelijk bovenaan dit beleid worden vermeld. Deze wijzigingen binden de Gebruiker zodra ze online worden gezet. De Gebruiker dient daarom regelmatig dit vertrouwelijkheids- en cookiegebruiksbeleid te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Over het algemeen kunt u de site www.loca-service.com bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. In ieder geval bent u op geen enkele wijze verplicht deze gegevens aan SAS Bouve Loca Service door te geven.

Het is echter mogelijk dat u niet kunt profiteren van bepaalde informatie of diensten die u hebt aangevraagd. Als zodanig kan SAS Bouve Loca Service u in bepaalde gevallen vragen om uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en functie (hierna uw “Persoonlijke Informatie”) op te geven. Door deze gegevens te verstrekken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze door SAS Bouve Loca Service worden verwerkt, voor de doeleinden aangegeven in punt 2 hieronder en voor de doeleinden vermeld aan het einde van elk formulier. Bovendien ontvangen en registreren wij automatisch informatie van uw computer en browser, inclusief uw IP-adres en de pagina die u opvraagt.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming) aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016, en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, informeert SAS Bouve Loca Service u over de volgende punten :

Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking De verantwoordelijke voor de verwerking is het bedrijf SAS Bouve Loca Service, met hoofdkantoor Rue de l’Yser 59480 La Bassée – Frankrijk – Tel. : + 33 (0)3 20 95 52 00 – Fax: + 33 (0)3 20 95 52 07

Doeleinden van verwerking – Gebruik van informatie SAS Bouve Loca Service kan uw persoonlijke gegevens verwerken:

(a) om u per e-mail of telefoon de informatie of diensten te verstrekken die u hebt aangevraagd (in het bijzonder: het verzenden van een nieuwsbrief of gepersonaliseerde reclame-e-mail, het valideren van uw deelname aan een wedstrijd, een promotie of een enquête, het versturen van een commerciële aanbieding, een offerte of technische informatie);

(b) met het oog op het verzamelen van informatie (gegevens) voor het gebruik van applicaties (POS-personalisatietool) op onze website, die worden verzameld en opgeslagen in onze geautomatiseerde en beveiligde databases bij onze host, het bedrijf OVH 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk – voor een periode van maximaal 24 maanden;

(c) met het oog op het verzamelen van informatie waarmee we onze website, onze verschillende producten en diensten kunnen verbeteren en uw ervaring kunnen personaliseren en aan uw individuele behoeften kunnen voldoen (met name via cookies);

(d) om contact met u op te kunnen nemen over verschillende evenementen met betrekking tot SAS Bouve Loca Service, waaronder in het bijzonder het bijwerken van de productbladen voor onze koelvitrines, klantenondersteuning / after-sales service hotline en om de klantenservice en uw ondersteuningsbehoeften.

Vertrouwelijkheid van online handel Wij zijn de enige eigenaren van de informatie die wordt verzameld op de site www.loca-service.com. Uw persoonlijke gegevens worden om welke reden dan ook zonder uw toestemming niet aan een ander bedrijf verkocht, uitgewisseld, overgedragen of gegeven, behalve als dat nodig is om aan een verzoek en/of transactie te voldoen, bijvoorbeeld om de levering van onze koelvitrines voor een bepaalde periode te garanderen bij u bestellen.

Openbaarmaking aan derden Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet over aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het exploiteren van onze website, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden.

Wij zijn van mening dat het noodzakelijk is om informatie te delen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of wanneer de wet ons daartoe verplicht om dat te doen.

Niet-privé-informatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing-, reclame- of ander commercieel gebruik.

Bescherming van informatie We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. We gebruiken de modernste encryptie om gevoelige informatie die online wordt verzonden te beschermen. We beschermen uw gegevens ook offline. Alleen werknemers die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. Computers en servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, worden in een beveiligde omgeving bewaard.

 

Gebruiken wij cookies?

Ja. Onze cookies verbeteren de toegang tot onze site en identificeren terugkerende bezoekers. Bovendien verbeteren onze cookies de gebruikerservaring door hun interesses te volgen en te targeten. Dit gebruik van cookies is echter op geen enkele manier gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie op onze site.

Computerrechten en vrijheden U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op het postadres vermeld in punt 1 of door dit contactformulier in te vullen.

Recht op toegang en mededeling van gegevens

U heeft recht op toegang tot persoonlijke informatie die u aanbelangt. Vanwege de verplichting tot veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens die op SAS Bouve Loca Service rust, wordt u er echter van op de hoogte gebracht dat uw verzoek zal worden verwerkt op voorwaarde dat u een bewijs van uw identiteit verstrekt, met name door een scan te maken van uw geldig identiteitsbewijs (in het geval van een verzoek via ons speciale elektronische formulier) of een ondertekende fotokopie van uw geldig identiteitsbewijs (in het geval van een schriftelijk verzoek). SAS Bouve Loca Service informeert u dat zij, indien van toepassing, het recht heeft om bezwaar te maken tegen verzoeken die kennelijk onrechtmatig zijn (vanwege hun aantal, repetitieve of systematische aard). Om u te helpen bij uw proces, vooral als u uw recht op toegang wenst uit te oefenen door middel van een schriftelijk verzoek aan het postadres vermeld in punt 1, vindt u door op de volgende link te klikken een modelbrief ontwikkeld door de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en vrijheden (de “CNIL”): https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/emploi-son-droit-dacces

Recht op rectificatie van gegevens

Op grond van dit recht staat de wetgeving u toe om de rectificatie, bijwerking, blokkering of zelfs verwijdering van gegevens over u te verzoeken die mogelijk onjuist, foutief, onvolledig of verouderd blijken te zijn. Ook kunt u algemene en specifieke richtlijnen vastleggen met betrekking tot het lot van persoonsgegevens na uw overlijden. Indien van toepassing kunnen de erfgenamen van een overleden persoon eisen dat er rekening wordt gehouden met het overlijden van hun dierbare en/of dat de nodige actualiseringen worden doorgevoerd.

Om u te helpen bij uw proces, vooral als u, namens uzelf of namens een van uw overleden dierbaren, uw recht op rectificatie wilt uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek aan het postadres vermeld in punt 1, zult u vind door op de volgende link te klikken een modelbrief ontwikkeld door de CNIL: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees

Recht om bezwaar te maken

De uitoefening van dit recht is alleen mogelijk in een van de volgende twee situaties: wanneer de uitoefening van dit recht gebaseerd is op legitieme gronden; of wanneer de uitoefening van dit recht tot doel heeft te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

Om u te helpen bij uw proces, vooral als u uw recht van verzet wilt uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan het postadres vermeld in punt 1, vindt u door op de volgende link te klikken een modelbrief ontwikkeld door de CNIL: https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-information-vous-concernant-dun-site-internet

Reactietijden SAS Bouve Loca Service verbindt zich ertoe om te reageren op uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of elk ander aanvullend verzoek om informatie binnen een redelijke termijn die niet langer mag zijn dan 1 maand na ontvangst van uw verzoek.

Klacht bij de bevoegde autoriteit Als u van mening bent dat SAS Bouve Loca Service haar verplichtingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek richten aan de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL waarnaar u elektronisch een verzoek kunt sturen door op de volgende link te klikken: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet

Uitschrijven Wij gebruiken het door u opgegeven e-mailadres om u informatie en updates te sturen met betrekking tot uw verzoeken, incidenteel bedrijfsnieuws, informatie over producten die voor u interessant kunnen zijn, enz. Als u zich op enig moment wilt afmelden en geen e-mails meer wilt ontvangen, vindt u zeer duidelijke, gedetailleerde afmeldingsinstructies onderaan elke e-mail die u ontvangt.

Toestemming Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Wij informeren u over het bestaan ​​van de telefonische oppositielijst “Bloctel”, waarop u zich hier kunt registreren: https://conso.bloctel.fr/

"*" geeft vereiste velden aan