Loca Service sluit zich aan bij deze nieuwe generatie van bedrijven die betrokken zijn bij een duurzame ontwikkeling, en voldoet aan de nieuwe voorschriften met betrekking tot het respect voor het milieu: beheersing van het verbruik, vermindering van afval en een productie die energiezuinig is. 

 

Onze wens om hoge eisen te stellen op ons vakgebied om ons in te zetten ten opzichte van onze klanten, onze medewerkers en de planeet. Zo werkt Loca Sercie iedere dag aan haar beleid met betrekking tot de duurzame ontwikkeling om zo haar impact op het milieu te beperken.
Loca-Service-developpement-durable-vitrines-refrigerees.png

ZICH DUURZAAM INZETTEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

 Loca Service belooft:
 
 • De lokale, nationale en internationale voorschriften die van toepassing zijn nauwgezet na te leven.
 • De invloed op het milieu van haar activiteiten te beheersen,
 • Een proces van constante verbetering in het beheer en beperking van de invloed op het milieu van haar activiteit ten uitvoering te brengen.
Het milieubeleid van Loca Service, een bron van performance en duurzaamheid, is aan de ene kant een beperking van de kosten en een drijvende kracht om de activiteiten te verbeteren.
Geen verspilling!   
In een tijdperk waarin alles werd weggegooid en vervangen, heeft Loca Service ervoor gekozen te recyclen, te repareren en te vernieuwen....

ONZE MEDEWERKERS EN VESTIGINGEN

Bij Loca Service stimuleren we onze medewerkers en vestigingen om bij te dragen aan een beter milieu, om goede gewoontes en initiatieven om het gebruik van water en energie te beperken te delen. Dit houdt in:

 • Een gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel,
 • Strenge procedures,
 • kwaliteitscontrole,
 • verschillende tests gedurende het hele preventieve onderhoudstraject van de koeling,
 • onze magazijnen worden enkel verwarmd op die plekken waar ons personeel aanwezig is,
 • het opvangen van regenwater voor de brandbestrijding,
 • et gebruik van enkel koud water in onze sanitaire voorzieningen.

EEN UITERST CAPABELE KLANTENSERVICE

 • Vijf medewerkers voor het geheel van onze vitrines, die zorgen voor een non-stop service van maandag t/m zaterdagochtend.
 • Een goed georganiseerd en gesorteerd magazijn met reserveonderdelen, om zo voor een optimale voorraad te zorgen.

ONS KWALITEITSBELEID

Iedere dag wordt het kwaliteitsbeleid van het bedrijf Loca Service met succes uitgevoerd door al onze medewerkers. Dankzij hun inzet en hun activiteiten, die in lijn liggen met onze filosofie en onze principes, creëren we samen de waarde en de reputatie van het merk Loca Service. Dat vertaalt zich niet alleen in de kwaliteit van onze koelvitrines, maar ook in de ondernemingscultuur van ons bedrijf.

Op deze manier doen we ons best om koelvitrines te leveren die:
 • Aangepast zijn aan de behoeften van de markt en van onze klanten
 • Overeenkomstig alle normen en eisen van toepassing met betrekking tot veiligheid en functionaliteit zijn
 • Intuïtief en gemakkelijk in het gebruik zijn
 • Duurzaam en esthetisch zijn 
Geleid door de vraag van onze klanten:
 • We maken koelvitrines die steeds moderner zijn, zowel in technisch als in technologisch opzicht
 • We verbeteren constant onze producten
 • We produceren producten die zuinig in het verbruik zijn
 • Wij zorgen voor een goede klachtenafhandeling van onze koelvitrines

TRANSPORT: IMPACT OP DE CO2-REDUCTIE

Loca Service is de eerste verhuurder die vestigingen heeft opgezet en geen magazijnen, in een straal van 150 km rondom de plaatsen van levering

 • Minder km/jaar afgelegd door een vitrine
 • Een betere klantenservice, dichterbij en reactiever
 • Het bewust maken van de chauffeurs door een training in milieubewust rijden: Zuinig in brandstof, ecologisch en spaarzaam en afgestemd op de huidige motors
 • Er wordt ook speciaal aandacht besteed aan het laden van onze voertuigen
Location vitrines réfrigérée développement durable impact CO2 transport logistique France Loca Service Bouve
Loca-Service-fabrication-developpement-durable-vitrines-refrigerees.png

PRODUCEREN, AANPASSEN EN AFSTEMMEN VAN ONZE KOELVITRINES

Voor de koelvitrines en uit het respect voor het milieu, heeft Loca Service een procedure:

 • van preventief onderhoud opgesteld,
 • en daarnaast een werkplaats om zoveel mogelijk koelvitrines te vernieuwen en deze niet te vernietigen. Uit respect voor het milieu heeft Loca Service altijd al geprobeerd te voorkomen om een vitrine te vernietigen
Onze werkwijze is altijd al zo geweest: het PRODUCEREN, AANPASSEN en AFSTEMMEN van de vitrines voor de verhuur op onze locatie in La Bassée, in het noorden van Frankrijk. We beschikken over een werkplaats en een team van 10 personen om een meubel “weer als nieuw” te maken.

 
En dit alles :
 • om het “weggooien” van vitrines die zijn beschadigd door de risico's van het transport of het verhuur te voorkomen,
 • en om de beperkingen van de verhuur waar de fabrikanten nauwelijks rekening mee houden te beheersen en om onze voorsprong te behouden.