Laten we werken aan een verantwoord beheer van de milieueffecten van onze activiteiten.

ONZE OVERTUIGINGEN

Omdat we ervan overtuigd zijn dat het behoud van hulpbronnen een van de sleutels is tot duurzame ontwikkeling.

Omdat het model dat we verdedigen duurzaamheid en het verlengen van de levensduur van onze producten inhoudt.

Omdat we oplossingen bedenken, ontwikkelen en implementeren die zo min mogelijk impact hebben.

Omdat we ons inzetten om onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren, zowel tijdens onze activiteiten als van dag tot dag.

Omdat we al onze belanghebbenden willen informeren en betrekken bij deze milieuaanpak die zo belangrijk voor ons is.

concept
Aurélien BOUVE
We staan momenteel voor ongekende klimaatuitdagingen. Om deze uitdagingen aan te gaan, is het belangrijk dat iedereen op zijn eigen niveau actie onderneemt. Bij Loca Service zijn we ons bewust van de cruciale rol die bedrijven moeten spelen in de overgang. Rekening houden met onze impact op het milieu is een prioriteit. Samen met al onze medewerkers werken we elke dag aan het verbeteren van onze praktijken om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. onze voetafdruk.
Aurélien BOUVE
Dirigeant

ONZE UITDAGINGEN

Alle acties die Loca Service onderneemt, dragen bij aan een duurzame aanpak van deze grote uitdagingen:

 • Efficiënt gebruik van water en energie 
 • Vermindering van het gebruik van hulpbronnen 
 • Recycling van materialen
 • Uitfaseren van chloorfluorkoolwaterstoffen en andere ozonafbrekende stoffen
 • Gebruik van chemische en/of schadelijke producten 
 • Vermindering van CO2-uitstoot 
 • Vermindering van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval 
 • Behoud van biodiversiteit 

ACTIE!

De levensduur van onze producten verlengen

In ons bedrijfsmodel staat productduurzaamheid voorop.

Ons meubilair is ontworpen om robuust en reparabel te zijn. Tegelijkertijd voeren we systematisch preventief onderhoud uit.

Beschadigd meubilair wordt niet weggegooid, maar gerenoveerd in ons technisch centrum.

Wist je dat?

Ons allereerste meubelstuk werkt nog steeds perfect!

0328_LOCA_SERVICE-328

Energieverbruik verminderen

Om onze partners te ondersteunen in hun energiebesparingsplannen, bieden we van oudsher energiezuinig meubilair aan dat is ontworpen om te worden afgesloten.

Op onze verschillende locaties bewaken en controleren we de energieprestaties van onze gebouwen en investeren we om te voldoen aan veeleisende milieunormen.

Een projectgroep “energie-efficiëntie” definieert en stuurt de acties van het bedrijf die gericht zijn op het verminderen van ons energieverbruik met 10% tegen 2024.

0075_LOCA_SERVICE-75

Onze CO2-uitstoot verminderen

We hebben ons gecommitteerd aan het Objectif CO2-programma, dat tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen door onze transportactiviteiten tegen 2024 met 15% te verminderen.

Onze acties zijn gericht op 3 hoofdgebieden:

 • Integratie van 3 B100-voertuigen op koolzaad in ons wagenpark: -60% vermindering van C02-uitstoot per voertuig
 • Onze chauffeurs bewuster maken van ecologisch rijden, met gepersonaliseerde opvolging en advies
 • Onze routes optimaliseren met behulp van Webfleet
0561_LOCA_SERVICE-561

Afvalbeheer en recycling

Al het afval dat we produceren wordt gesorteerd en gerecycled. We beperken ook de verpakkingen en verbruiksgoederen die worden gebruikt om meubels te beschermen tijdens opslag en transport.

We zijn ons ervan bewust dat de koelgassen in onze meubels gevaarlijke stoffen zijn voor mens en milieu. We zorgen ervoor dat ze veilig worden gebruikt en op de juiste manier worden afgevoerd wanneer de vitrines het einde van hun levensduur hebben bereikt.

Om aan onze milieuverplichtingen en -uitdagingen te voldoen, is onze drukkerij Imprim’Vert gecertificeerd. Ze zet zich ook in voor afvalbeheer.

0381_LOCA_SERVICE-381

Het behoud van biodiversiteit aanmoedigen

We maken onze werknemers bewust van het belang van het behoud van natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit.

Onze 2 bijenkasten in La Bassée (59) huisvesten elk meer dan 50.000 bijen. De honingoogst is voor ons een mooie gelegenheid om te praten over het belang van het beschermen van levende wezens.

Op onze site in Beauvais lopen schapen die het groen verzorgen. Ecopastureren is een deugdzame en vertederende praktijk!

0133_LOCA_SERVICE-133
GOVERNANCE

Loca Service legt de nadruk op transparantie, ethiek en organisatie.

WERKNEMERS

Loca Service geeft om haar economische impact op deze gemeenschappen door diversiteit, gelijkheid en inclusie te omarmen.

KLANTEN

Klantbeheer vormt de kern van onze CSR-strategie.

LOKALE AUTORITEITEN

Loca Service geeft om haar economische impact op deze gemeenschappen door diversiteit, gelijkheid en inclusie te omarmen.