300 enthousiastelingen

Loca Service groeit elke dag dankzij de energie van de mannen en vrouwen die hier werken.

Met meer dan 65 verschillende business lines en 12 agentschappen in Europa werken er dagelijks zoveel verschillende persoonlijkheden, culturen, geschiedenissen en profielen samen.

300 passionnés

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

We streven ernaar alle werknemers eerlijk en onpartijdig te behandelen, zonder onderscheid te maken op basis van geslacht, afkomst, leeftijd, enz.

Diversité, équité et inclusion

Ledereen wordt met respect en waardigheid behandeld.

We worden aangemoedigd om onze meningen en ervaringen te delen om een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich prettig voelt.

divsersité, équité et inclusion 2

Onze banen staan open voor iedereen!

We passen inclusieve wervingspraktijken toe die ons in staat stellen alle sollicitaties zonder discriminatie in overweging te nemen. Loca Service streeft naar een werkomgeving voor iedereen.

diversité, équité et inclusion 3

We zetten ons in om de genderkloof op de werkvloer te verkleinen!

Bij Loca Service heeft iedereen dezelfde kansen om carrière te maken en toegang te krijgen tot verantwoordelijke functies. Onze salarissen zijn geïndexeerd volgens objectieve loonschalen, waardoor elk risico op discriminatie wordt vermeden.

INDEX EGALITE M/V

INDEX VAN

79/100

Totaal aantal punten voor berekenbare indicatoren: 79

Maximum aantal punten dat kan worden behaald voor berekenbare indicatoren: 100

  1. Indicator – Loonkloof

39/40

2. Indicator – Individueel stijgingsverschil

35/35

3. Indicator – Stijging van terugkeer uit zwangerschapsverlof

0/15

4. Indicator – Aantal werknemers van het ondervertegenwoordigde geslacht in de 10 hoogste verdieners

5/10

Uit de samenvatting van de verklaring van de professionele gelijkheidsindex tussen vrouwen en mannen voor het jaar 2024 met betrekking tot de gegevens voor 2023.

We zullen onze loonschaal strikt blijven toepassen, met als doel een minimale loonkloof te behouden. Bovendien zullen we vanaf dit jaar een speciale inspanning leveren om vrouwen die terugkeren van zwangerschapsverlof te betalen. We verbinden ons er ook toe de nodige stappen te ondernemen om de vertegenwoordiging van vrouwen in onze strategische functies te verhogen.

Diversité, équité et inclusion

Diversité, équité et inclusion

Nous nous engageons à traiter de manière équitable et impartiale toutes les collaboratrices et les collaborateurs de l’entreprise, en ne faisant aucune distinction entre les individus selon leur sexe, origine, âge, etc.

Chacun est considéré avec respect et dignité.

Nous sommes encouragés à partager nos points de vue et nos expériences, afin de créer un environnement de travail où tout le monde se sent à l’aise.

divsersité, équité et inclusion 2

Nos postes sont ouverts à toutes et tous !

Nous mettons en place des pratiques d’embauche inclusives qui nous permettent d’étudier toutes les candidatures sans discrimination.

Proposer un environnement de travail inclusif est une vrai volonté chez Loca Service.

diversité, équité et inclusion 3

Nous avons à coeur de réduire les écarts professionnels entre les hommes et les femmes !

Chez Loca Service, tout le monde a les mêmes opportunités de progression de carrière et d’accès à des postes à hautes responsabilités. Nos rémunérations sont indexées sur des grilles de salaire objectives empêchant tout risque de discrimination.

Jonge mensen in het hart van het bedrijf!

We zijn ervan overtuigd dat de toekomst wordt gebouwd met de nieuwe generatie.

Als een echte incubator bevorderen we actief de integratie van jonge mensen in het beroepsleven. We zijn erg trots op onze stagiairs en werkstudenten, die bij ons de basis komen leggen voor een lange carrière.

nos jeunes
developpement des compétences

Ontwikkeling van vaardigheden

Ons opleidingsbeleid stelt ons in staat om te anticiperen op de ontwikkeling van onze werknemers en hun specifieke bedrijfsbehoeften en deze te ondersteunen.

Elk jaar worden er bijna 5.000 trainingsuren gegeven.

We helpen onze getalenteerde mensen om te groeien en zich te ontwikkelen, hetzij naar hogere verantwoordelijkheden of over functies en business lines heen.

Ons gezondheids- en veiligheidsbeleid

De bescherming van onze medewerkers is een van onze prioriteiten en we willen dat iedereen er zeker van kan zijn dat hij of zij in een veilige en gezonde omgeving werkt.

We hebben onszelf tot doel gesteld om nul ongevallen op de werkplek te voorkomen, met :

  • Een programma van preventieve en corrigerende maatregelen
  • Informatie en training voor werknemers over gezondheid en veiligheid op het werk
politique santé sécurité
Le bien etre au travail

Welzijn op het werk: het is essentieel!

Goede arbeidsomstandigheden garanderen betekent ook denken aan het dagelijkse welzijn.

Loca Service hecht veel belang aan de omgeving, met aangename, ergonomische ruimten, om haar werknemers te helpen hun potentieel te benutten.

We moedigen onze werknemers aan om deel te nemen aan sportactiviteiten, met toegang tot een fitnessruimte op ons hoofdkantoor en de mogelijkheid om hun werktijden zo in te delen dat ze tijdens hun lunchpauze aan activiteiten kunnen deelnemen, zoals hardlopen, fietsen of jeu de boules spelen!

Al onze vestigingen zijn uitgerust met gezellige ontspanningsruimtes met darts en tafelvoetbal.

Er worden regelmatig evenementen georganiseerd om banden te smeden… en herinneringen op te halen!

GOVERNANCE

Mensen en het milieu staan centraal in onze strategie en activiteiten.

KLANTEN

Elk project wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze klanten, die echte partners zijn in onze strategie.

MILIEU

Lees meer over ons beleid voor duurzame ontwikkeling en hoe we onze planeet, haar natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit beschermen.

LOKALE AUTORITEITEN

We geven om onze economische impact op gemeenschappen en externe belanghebbenden door diversiteit, gelijkheid en inclusie te omarmen.
inclusie.